Een binnen-bosles door bosexpert Simon Klingen

Groen Arnhem LIVE ‘In het bos zijn de bomen de baas’.

Bos is gecompliceerd naar zijn aard en de natuurlijke processen die er spelen. Het bosbeheer moet daarom subtiel, met kennis van zaken, en met gevoel voor verantwoordelijkheid gebeuren. Maar bosbeheer, en vooral het zagen van dikke bomen, roept nogal eens vragen op.

Simon Klingen

Zijn hele werkzame leven werkt Simon Klingen als adviseur en docent op het gebied van bos en bosbeheer. Hij geldt als autoriteit in Nederland en Vlaanderen. Lang gaf hij leiding aan het bosbeheer bij het Utrechts Landschap. Naast de vele cursussen aan professionals en leken -‘boslessen’ – , deelt hij zijn kennis in boeken, waaronder het recent verschenen ‘Houtfabriek, 21 misverstanden over bos en bomen’. Zijn doel is de waarde van bos en de bedoelingen van het (niet altijd begrepen) vak van bosbeheerder uit te dragen.

Bomen over bos en bosbeheer

Tijdens deze editie van Groen Arnhem LIVE komen enkele misverstanden over bos en bomen aan de orde. Zo leeft bij veel mensen het (niet onlogische) idee dat kap van bomen verlies van bos betekent en sowieso slecht is voor klimaat en biodiversiteit. En dat holle bomen ziek en gevaarlijk zijn. Ook wordt vaak gedacht dat we steeds minder bos krijgen in Nederland, maar dat klopt niet.
Bos is de moeite waard om begrepen te worden. Je beleeft meer aan een bos als je kijk hebt op de boeiende processen die er spelen, én op de vele keuzes die een bosbeheerder heeft. Niet alleen zijn cursussen, ook de lezingen van Simon Klingen zijn vermaard: hij heeft een luchtige, heldere manier van vertellen, waarbij hij zo nu en dan het publiek actief betrekt. Ingrediënten voor een mooie avond; aangenaam en leerzaam.

Groen Arnhem LIVE 
Groen Arnhem LIVE is de programmareeks van Groen Arnhem, in samenwerking met Natuurcentrum Arnhem. In de reeks komen thema’s aangaande natuur en duurzaamheid aan bod. Met actuele thema’s en aansprekende sprekers willen we Arnhemmers activeren om meer betrokken te zijn bij de natuur en zelf bij te dragen aan een toekomstbestendige stad. De avonden worden gehouden in bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek. 

Praktische informatie    
Dinsdag 28 november
Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek – Zijpendaalseweg 24A    
19:00 uur: inloop met koffie/ thee     
19:30 uur: start programma    
21:30 uur: borrel    
Entree gratis    
Aanmelden verplicht via het formulier op de website van Natuurcentrum Arnhem Natuurcentrum Arnhem – Groen Arnhem LIVE: In het bos zijn de bomen de baas.

Het programma wordt afgesloten met een gezellige borrel aan de bar.